Free Optionals

Curso de Formação Língua Portuguesa
2022/2023
Code
Name
ECTS
Sem.Semester
Init. Places *
Curr. Places **
LLT13132O
6
Spring
LLT13133O
6
Spring
LLT13134O
6
Spring
LLT13135O
6
Spring

* unlimited places where a numerical value is not present
** Curr. Places = Init. Places - Nº Current Registrations